Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco málo z pravidel:

 


 

K.1. Ligové utkání tvoří obvykle 18 zápasů hraných na dva vítězné legy. K ligovémuutkání nastupují 4 hráči (mohou být 4 náhradníci), kteří se utkají každý s každým. Zápasy do počtu 18 jsou doplněny dvěma zápasy dvojic (dle rozpisu). K.10. Ligová utkání se odehrávají obvykle na jednom šipkovém přístroji. Pokud je v provozovně umístěno více šipkových přístrojů, zápasy mohou probíhat na dvou přístrojích (musí být umístěny v jedné místnosti) současně, pokud tak před zápasem rozhodne domácí kapitán a učiní o tom poznámku v Zápise z utkání.

 

K.2. K ligovému utkání musí nastoupit minimálně 3 hráči. V tomto případě je vždy neobsazen v zápisu z utkání hráč č. 4. Kapitáni uvedou tuto skutečnost vždy do zápisu. Každé družstvo může nastoupit se třemi hráči max. ve třech zápasech v sezóně. Každý další zápas bude družstvu kontumován.

 

K.3. Ligové utkání může tvořit pouze 16 zápasů, nastoupí-li oba týmy pouze se třemi hráči.

 

K.4. Zápasy hráče, který chybí (a jednu čtyřhru), vyhrává soupeř (je-li přítomen) vždy 2:0 a získává pro svůj tým jeden dílčí bod.

 

K.5. V zápasech, kdy nenastoupí hráč na obou stranách, zapíše se do zápisu výsledek 0:0 a nikdo nezískává dílčí bod.

 

K.6. V případě, že stav po 18. zápase je nerozhodný, musí se odehrát doplňkový 19. zápas. V tomto 19. zápase se hraje tzv. týmová hra pro 4 hráče. V ní nastupují čtyři hráči (vždy 2 na jeden displej ) proti čtyřem ve hře např. 501DO (301 DO,301MO a 301SO) liga, kdy se na  čtyřech displejích (2 pro jeden tým a 2 pro druhý tým) vždy hráči z příslušné dvojice pravidelně střídají. V případě, kdy jeden tým nemůže nastoupit se čtyřmi hráči, pak kompletní tým vyhrává v týmové hře kontumačně 2:0 a získává tak 10. bod. V případě, že ani jeden tým nemůže za stavu 9:9 nastoupit k doplňkovému zápasu ve čtyřech, hraje se doplňkový zápas podle bodu K.7. K doplňkovému zápasu v týmové hře může nastoupit i náhradník.   

 

K.7. V případě, že utkání tvoří pouze 16 zápasů (viz. K3.) a po tomto zápase je stav nerozhodný, musí se odehrát doplňkový 17. zápas, kdy rozhoduje tzv. týmová hra pro 3 hráče. V ní nastupují tři hráči proti třem ve hře např. 501DO (301 DO, 301MO a 301SO), kdy se na  dvou displejích (pro každý tým 1) hráči z příslušné trojice pravidelně střídají. 

 

K.8. Před ligovým utkáním kapitáni obou družstev zapíší do zápisu z ligového utkání hráče v pořadí, které si sami určí. Zápisy z utkání vyplňují kapitáni současně, každý na svém zápisu z utkání a teprve po vyplnění ji předloží soupeři k opsání. Po předložení Zápisu utkání soupeři již nelze přehazovat hráče na jednotlivých pozicích. Účast náhradníka není podmínkou. Před utkáním napíší kapitáni do Zápisu z utkání hráče, kteří jsou fyzicky přítomni (nejméně tři). Čtvrtého hráče a náhradníky mohou dopsat kdykoliv v průběhu utkání. Pokud se hráč nedostaví a má nastoupit k zápasu dle rozpisu, platí pravidlo o čekací době 3 minuty, pak je stav 2:0 ve prospěch soupeře.

 

K.9. Hráči odehrávají jednotlivé zápasy v pořadí dle rozpisu. Jakékoliv změny v pořadí zápasů musí být pouze se souhlasem obou kapitánů.

 

K.12. V průběhu ligového utkání může náhradník vystřídat pouze jednoho hráče a tato skutečnost musí být uvedena do zápisu ligového utkání. Náhradník nesmí nastoupit v průběhu rozehraného zápasu. Je jedno, který náhradník střídá dříve, zda ten, který je uveden jako č. 1, č. 2 nebo č. 3. Náhradník může střídat náhradníka.

 

K.13. Vystřídaný hráč se může vrátit do utkání jen za hráče, kterým byl střídán v případě, že tento odehrál alespoň jeden dílčí zápas. Oba hráči tak  mohou učinit opakovaně.

 

Zopakujte si pravidla:

B5.9. Odhodí-li hráč šipku dříve, než mu signalizuje přístroj nebo v případě, že přístroj hod nezaznamená a šipka je v terči, může být tento hod dodatečně zaznamenán jen se souhlasem soupeře nebo rozhodčího. Jinak se považuje tento hod za uskutečněný.

B5.10. Body registrované na přístroji jsou závazné pro všechny hráče. Opravu chybného zápisu na přístroji  učiní rozhodčí v případě ukončování legu, jestliže je prokazatelné, že hráč hodil příslušné pole (a šipka je v tomto poli zabodnuta) potřebné k  ukončení legu a přístroj tento hod nezaznamenal, zaznamenal chybně apod. a v případě, že je zřejmé, že hráč nehodil příslušné pole a přístroj hod chybně zaznamenal a hru ukončil.

B5.11. Pokud šipkový přístroj prokazatelně během jednoho legu zapíše třikrát chybný údaj, je to považováno za poruchu a leg se opakuje na jiném přístroji.

B5.12. V případě, že hráč přepne na dalšího hráče v době, kdy ještě nejsou vytaženy všechny šipky, je hráč povinen upozornit soupeře nebo rozhodčího na tuto skutečnost. Šipky vytahuje až po tomto upozornění. Pokud přitom dojde ke změnám na displeji, tento hráč nakredituje další leg, ve kterém nastaví stejné kolo a stejný počet bodů a leg pokračuje.

B5.13. Změní-li hráč komukoliv číslo na displeji nebo počet šipek v kole neoprávněným způsobem (např. šipkou, neoprávněným odepsáním při vytahování šipek apod.) a tento krok nejde napravit prohrává leg s výjimkou uvedenou v B5.13.1..

B5.13.1. Dojde-li při zahájení legu k záměně pořadí hráčů (dvojic) a na tuto chybu je upozorněno před odhozením šipky hráčem (dvojicí) č. 2, pak hráč (dvojice), která chybovala, nakredituje a navolí novou hru a nedohraný leg se opakuje. V případě, že na chybu není upozorněno dříve, než hráč č. 2 odhodí první šipku, pak se leg dohrává tak jak byl započat a k výměnám hráčů (dvojic) při zahájení legu dojde v následujícím legu.

B5.14. Pokud se soutěže účastní hráč s tělesným handicapem, jeho pozici na čáře hodu určuje v turnajích rozhodčí a v ligové soutěži oblastní sekretář, pokud se kapitáni družstev nedohodnou.